About us

EHBDD Hulpverleners opleiding

Het gebruik van drank en drugs (ook wel middelen genoemd) neemt de afgelopen jaren toe.
Voorheen kwam je het gebruik van middelen met name tegen bij grootschalige evenementen, maar de afgelopen jaren is het gebruik van middelen ingeburgerd in diverse settingen binnen onze maatschappij. Het overmatige gebruik van drank en drugs kan leiden tot onvoorspelbare en gevaarlijke situaties. Niet alleen voor de gebruiker zelf maar ook voor de omgeving.

 

Inhoud cursus:

  • Signaleren, reageren en triageren
  • Invloed sociale omgeving
  • Kennis over gebruikersmethoden
  • Preventie
  • Specifieke EHBO kennis (en praktijk)

Na deze training heb je:

  • kennis over de meest voorkomende middelen (en de trends in gebruik)
  • tools gekregen om te kunnen signaleren, reageren en triageren
  • kennis over de wijze van gebruik en wat voor effecten die hebben op het lichaam
  • kennis en praktische ervaring in het omgaan met sociale druk en gedrag van de gebruikers
  • specifieke kennis over hoe te handelen bij EHBDD en de do en dont’s

Doelgroep: deze training is speciaal ontworpen voor iedereen die in de praktijk te maken krijgt met middelengebruik en eerste hulp verlening. Deelnemers aan de training zijn EHBO’ers, beveiligingspersoneel, social workers, overheidspersoneel, et cetera.

NB: Voor deze training is een EHBO-diploma of certificaat een minimale vereiste.

Ernst Jan van Eijk

Leren (be)handelen als elke seconde telt.