About us

EHBO (NIKTA Acute zorg)

Acute zorg is de certificeringsregeling met betrekking tot eerste hulp van het Nederlands Instituut voor Kwaliteitszorg, Training en Advies (NIKTA). Acute Zorg omhelst alle hulp van het moment dat een incident plaatsvindt, totdat professionele hulpverleners het overnemen. Van Eijk biedt jou een uitgebreide cursus Acute Zorg, die wordt afgesloten met een praktijk- en theorie-examen. Daarnaast zijn er diverse gespecialiseerde Acute Zorg-cursussen beschikbaar, bijvoorbeeld een opleiding Acute Zorg bij Kinderen, die – indien geslaagd – recht geeft op een ISO 17024 persoonscertificaat. De NIKTA-certificat Acute zorg bij Kinderen is opgenomen in de ministeriele regeling deskundigheidseisen gastouderopvang, kinderopvang en peuterspeelzalen (wet IKK). Voor meer informatie: https://www.nikta.nl/portal-nikta/ikk 

Ernst Jan van Eijk

Leren (be)handelen als elke seconde telt.